"Міжнародний досвід історій успіху говорить про те, що економічне зростання і нарощування економічного потенціалу повинні бути винесені в ранг національної ідеї, для реалізації якої має скластися кілька основних компонентів: відповідальне політичне лідерство, національний консенсус навколо набору реформ й інструментів їх досягнення і, як результат, спадкоємність у проведенні відповідної політики".

У довгостроковій перспективі перед країною стоїть завдання скорочення розриву в розвитку, виходу на стійке зростання, який дозволить вивести країну з пастки доходів нижче середнього і забезпечити вирішення соціальних питань хоча б на рівні, що наближається до нових членів ЄС. Вирішення цього завдання вимагає відповіді на багато питань.

Ці питання аналізуються в новому проекті НоСЕП. Перша глава проекту – «Стрибок з «третього світу в перший»: історії успіху з минулого або шлях в майбутнє?» – присвячена аналізу міжнародного досвіду економічної конвергенції та подолання «пастки низьких доходів».

http://www.newsep.com.ua/new/963